Chào mừng Anh Chị đến với Hội nghị 
e Vietnam Marketing Summit 5.0
HỘI TỤ - KIẾN TẠO - CHIA SẺ

Những mô hình tiếp thị kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, bền vững.
Những chiến lược tiếp thị, và quản trị tiếp thị chiến lược cho tăng trưởng thời khủng hoảng. Chuyển đổi Tiếp thị Số cho SME và Marketers.
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing kỷ nguyên số. 
Tương lai của Tiếp thị.

This event is specially designed for all types of corporates who are doing business marketing 
in critical times and digital transformation.
Learning and bringing all implications in practice which aim to build a successful business marketing strategy to win their consumers’ hearts.

eVMS 5.0 a knownledge hub for business marketing digital transformation

Ban Tổ chức | Organizing Committee

Ban Cố vấn và Diễn giả | Advisory & Speakers
Lãnh Đạo và Kiến tạo Tiếp thị Kinh doanh thời khó và kỷ nguyên số.
Business marketing leadership and strategies in critical times

Keynote Speech 

FUTURE ASEAN - VIETNAM: Moving Ahead With Technology 

Diễn giả | Speakers
Top Trends & Vietnam Market Insights

 Đổi mới & Sáng tạo | Innovation & Creativity 
Quản trị, Thương hiệu, Sản phẩm - Management, Brands, Products

Các Giải Pháp, Công Nghệ Tiếp Thị, Bán Hàng cho Chuyển Đổi Số MarkTech

Artificial Intelligence for marketing automation - Agile marketing - "Segments of one" marketing - Contextual technology
- Facial recognition and voice tech for marketing - The future of Customer Experience (CX) 
- Transmedia storytelling - The "Whatever-Whenever-Wherever" service delivery - "Everything-As-A-Service" 

business modelInternet of Things and blockchain for marketing - Virtual and augmented reality marketing
Source: Marketing 5.0 book.

Young Marketers - Communicators - Brand Builders Council
Hội đồng các Chuyên gia, Nhà tiếp thị, Truyền thông trẻ hỗ trợ eVMS 5.0

Sách hay của các Nhà xuất bản đồng hành cùng
eVMS 5.0
 

Playbook from partners 

 Hội nghị Thượng đỉnh Marketing Việt Nam - eVMS 5.0

Đối tác bảo trợ | Endorsers

TCKLVN

Đối tác hỗ trợ, đồng hành
Supporing, Media and Event Partners 

NXB Trẻ
30 Picture
DMA

Các trường Đại học, Viện, Tổ chức giáo dục | Academic Organizations 

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.