Ngày 12/12/2020
e Vietnam Marketing Summit 5.0
HỘI TỤ - KIẾN TẠO - CHIA SẺ

Các giá trị, giải pháp tiếp thị kinh doanh hiệu quả, bền vững
cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tiếp thị Việt 

Những mô hình tiếp thị kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, bền vững.
Những chiến lược tiếp thị, và quản trị tiếp thị chiến lược cho tăng trưởng thời khủng hoảng. Chuyển đổi Tiếp thị Số cho SME và Marketers.
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing kỷ nguyên số. 
Tương lai của Tiếp thị.
This event is specially designed for all types of corporates who are doing business marketing 

in critical times and digital transformation.
Learning and bringing all implications in practice which aim to build a successful business marketing strategy to win their consumers’ hearts.

eVMS 5.0 a knownledge hub for business marketing digital transformation

83
Days
21
Hours
47
Minutes
23
Seconds

Ban Tổ chức | Organizing Committee

Hình ảnh Hội nghị 
Album VMS 4.0 

Ban Cố vấn và Diễn giả | Advisory & Speakers
Lãnh Đạo và Kiến tạo Tiếp thị Kinh doanh thời khó và kỷ nguyên số.
Business marketing leadership and strategies in critical times

Diễn giả | Speakers being updated
Top Trends & Vietnam Market Insights

 Đổi mới & Sáng tạo | Innovation & Creativity 
Quản trị, Thương hiệu, Sản phẩm - Management, Brands, Products

 
Các Giải Pháp, Công Nghệ Tiếp Thị, Bán Hàng cho Chuyển Đổi Số  MarkTech
Artificial Intelligence for marketing automation - Agile marketing - "Segments of one" marketing - Contextual technology 
- Facial recognition and voice tech for marketing - The future of Customer Experience (CX) 
- Transmedia storytelling - The "Whatever-Whenever-Wherever" service delivery - "Everything-As-A-Service"

business modelInternet of Things and blockchain for marketing - Virtual and augmented reality marketing

Young Marketers - Communicators - Brand Builders Council 
Hội đồng các Chuyên gia, Nhà tiếp thị, Truyền thông trẻ hỗ trợ eVMS 5.0
PHIÊN ĐỐI THOẠI, CHIA SẺ VỀ CHUẨN NGHỀ - CHUẨN NGÀNH VÀ TƯƠNG LAI CỦA TIẾP THỊ
cùng sinh viên chuyên ngành các trường đại học.

Young MarCom Council

Sách hay của các Nhà xuất bản đồng hành cùng eVMS 5.0
Playbook from partners and community

Chương trình | Agenda
being updated

Đối tác bảo trợ | Endorsers

TCKLVN

Đối tác hỗ trợ, đồng hành  Supporing, Media and Event Partners being updated

Các trường Đại học, Viện, Tổ chức giáo dục | Academic Organizations 

Đăng ký | Register

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.